Do Not Resuscitate

There’s a certain point in life that we need to say no, stop. Even to the extent of exhausting all our energies and means; that the extraordinary efforts should be dropped and just let things go away, naturally.

Relax.

Then re-think.

There’s an end into everything. Nothing is permanent. Detach. Let go. Move on. DNR.

Kay sarap sariwain
ang malayang kahapon
ang hirap isipin kaylayo ng noon
(tsoodoodoodoodoodooo)
Tama ka nga
walang saysay kung itutuloy pa
hayaan na natin ang bukas
ngunit sa gabing ito
hawakan ang aking kamay
muling sundan ang mga unang yapak
ng ating pagmamahalan
(tsoodoodoodoodoodooo)
Tama ka nga
walang saysay kung ibabalik pa
hayaan na natin ang bukas
minsan nagtatanong kung saan
kailan, paano nasimulan
ang katapusang mahirap takasan
pero huwag na, ibato mo na lang sa ulan
(tsoodoodoodoodoodooo)
Tama ka nga
walang saysay kung itutuloy pa
hayaan na natin
hayaan na natin
hayaan na natin ang bukas
Kay sarap sariwain
ang malayang kahapon
ang hirap isipin kaylayo ng noon

Tama Ka by Eraserheads…

1 remark(s):

Chyng said...

How would you know if it's time to stop? Gladly I will pag alam ko na! *winks*

Post a Comment

Comment away!